Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 20/8-2015 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Lundebjerggaard, Lundevej 48 i Frederikssund.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg:
Formand: Thomas Larsen
Bestyrelsesmedlemmer: Per Lund og Carsten Parbo
7. Valg af revisor + suppleant
På valg:
Revisor: Allan Kimose
Suppleant: Valdemar Engmann
8. Bestemmelse af spilledag og tid
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen giver klubben giver gratis øl/vand og kaffe til alle fremmødte medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Andet