Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 25/8-2016 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Lundebjerggaard, Lundevej 48 i Frederikssund.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
På baggrund af den netop gennemførte kontingentstigning i Dansk Skak Union foreslår bestyrelsen at kontingentet for seniorer (dvs. pensionister) øges med 50 kr. pr. halvår. Øvrige kontingentgrupper (voksne og juniorer) foreslås uændrede.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg:
Kasserer: Henrik Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Finn Holm
7. Valg af revisor + suppleant
På valg:
Revisor: Allan Kimose
Suppleant: Valdemar Engmann
8. Bestemmelse af spilledag og tid
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen giver klubben giver gratis øl/vand og kaffe til alle fremmødte medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Andet