Referat fra Generalforsamlingen

Referat og formandsberetning fra årets generalforsamling kan nu findes på referatsiden.

Se mere her.

Andet