Daniel vandt hurtigskakken

Daniel Andersen 2015Hurtigskakken blev et parløb mellem Daniel og Formanden, hvor førstnævnte trak det længste strå. Efter 6 af de 9 runder havde Formanden kun sat et halvt point til mod Hasso, mens Daniel tabte det indbyrdes opgør i 2. runde. Begge tabte dog i 7. runde og da der var flere runder end deltagere måtte de to førende mødes igen. Denne gang vandt Daniel, og da han også vandt i sidste runde, så var han sikker på sejren. Formanden tog 2. pladsen og Lundini tog 3. pladsen.

Resultater fra hurtigskakken.

Klubskak

Ændringer i sæsonprogrammet

Hurigskakturneringen med Egedal-Jyllinge er desværre blevet aflyst, så i stedet afvikler vi vores egen hurtigskakturnering over de næste 3 torsdage. Programmet er således:

20/9: Hurtigskak runde 1-3
27/9: Hurtigskak runde 4-6
4/10: Hurtigskak runde 7-9
11/10: “Spil når du vil” 4
18/10: “Spil når du vil” 5

Man vælger selv hvilke runder man vil deltage i. Alle interesserede er meget velkomne til at kigge indenfor og spille med.

Følg resultaterne her

 

Klubskak

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev en relativt kort og udramatisk affære. Det største debatemne var, om klubben er i stand til at stille et 8-mands 2. hold i denne sæson.

Referat og formandsberetning kan findes på referatsiden.

Andet

Sikker sejr til klubmesteren

Klubmester Hasso åbnede sæsonen med en sejr på 4-1 over de fremmødte udfordrere. Daniel stod for den enlige gevinst, mens Thomas A, Finn H, Stefano og Thomas L alle tabte.

Klubskak

Ny sæson starter 16. august

Den nye sæson i skakklubben starter torsdag d. 16. august. Traditionen tro indleder klubmesteren sæsonen med at udfordre de fremmødte til simultan. Alle interesserede er velkomne. Simultanen starter kl. 19.30.

Programmet frem til midten af oktober kan ses i kalenderen.

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 23/8-2018 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Lundebjerggaard, Lundevej 48 i Frederikssund.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg:
Kasserer: Henrik Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Finn Holm
7. Valg af revisor + suppleant
På valg:
Revisor: Allan Kimose
Suppleant: Vakant
8. Bestemmelse af spilledag og tid
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen giver klubben giver gratis øl/vand og kaffe til alle fremmødte medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Andet

Afslutning på juniorsæsonen 2017/18

Juniorlederne gør status over sæsonen:

Juniorafslutning 2018Det har været en rigtig flot sæson med et deltagerantal på 10 juniorspillere, hvilket er det højeste antal siden vi oprettede juniorafdelingen.

Det høje antal kan vi blandt andet takke Ådalsskolen for, da den har prioriteret skak som indsatsområde og dermed været medvirkende til at øge interessen for klubskak.

Som noget nyt har vi afholdt klubmesterskab for juniorspillere. Syv spillere – Sara, Sarah, Aryan, Emil, Magni, Rasmus, Max – har deltaget. Alle opnåede point, hvilket glæder os meget.

Slutresultatet blev, at Magni blev klubmester efter omspil med Rasmus.

Tak for i år vi glæder os til at se jer igen til næste sæson.

Med skakhilsen og god sommerferie

Thomas, Finn og Jørgen

Juniorskak

Resultater og billeder fra U-SM

Frederikssund Skakklub havde 3 deltagere med i Sjællandsmesterskabet for Ungdom, og de klarede sig alle hæderligt uden dog at nå helt frem og kæmpe om topplaceringerne.

Max og Magni blev hhv. nr. 9 og 10 i Gruppe E, mens Emil blev nr. 6 i Gruppe F.

Alle resultater kan ses her.

Referat fra Hillerød Skakklubs hjemmeside
Referat fra Køge Skakklubs hjemmeside
Referat fra BMS Skak’s hjemmeside

Der blev taget nogle billeder, som kan ses herunder. Fotograferne er Sigfred Haubro, Henrik Mikkelsen og Thomas Larsen.

  • DSC07345
    DSC07348
    DSC07353

View more photos →

Juniorskak

Klar til Ungdoms SM

44 deltagere er tilmeldt til Ungdoms SM, der spilles lørdag fra kl. 10 på Elværket.

Resultater kan findes via dette link. Billeder vil blive lagt her på siden snarest muligt.

Juniorskak

Sjællandsmesterskabet for Ungdom

Link til tilmeldingssiden

Juniorskak