Æresmedlemmer og hæderstegn

Æresmedlemmer i Frederikssund Skakklub gennem tiden:

Navn Udnævnt
Sophus A. Hansen 1925
Sophus Jøns 1934
Oscar Nielsen 1938
Valdemar Hansen 1949
N. P. Nielsen 1953
H. Ihme 1959
Poul Tange 1974
Arne Jensen 1988

8. Hovedkreds’ hæderstegn givet til medlemmer af Frederikssund Skakklub:

Navn År
Poul Tange 1961
Thomas Larsen 2014

Liste over alle modtagere af 8. Hovedkreds’ hæderstegn og initiativpræmier.