Bestyrelse

Vil du sende en mail til bestyrelsen, så brug kontaktsiden.

Formand Thomas Larsen
Bagsværd Hovedgade 81A, St. Tv.
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 57 93
Mobiltlf: 30 27 57 93
Kasserer Henrik Mikkelsen
Nobelvägen 113
214 33 Malmø
Mobiltlf: 30 38 02 75
Sekretær Per Lund
Birke Allé 11
3630 Jægerspris
Mobiltlf: 23 47 67 18
Bestyrelsesmedlem Finn Holm
Dyrlægegårds Allé 89
3600 Frederikssund
Mobiltlf: 60 15 23 49
Bestyrelsesmedlem Carsten Parbo
Sydkajen 71
3600 Frederikssund
Tlf: 44 48 39 27
Mobiltlf: 30 95 40 85

Øvrige kontaktpersoner:

Juniorleder Jørgen Slotsgaard
Selsøvej 18 A
4050 Skibby
Mobiltlf: 23 22 09 15
Webmaster Thomas Larsen
Bagsværd Hovedgade 81A, St. Tv.
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 57 93
Mobiltlf: 30 27 57 93