DSU 100 år

I anledning af Dansk Skak Unions 100 års jubilæum blev der afholdt der en landsdækkende koordineret skakturnering. Der blev spillet en afdeling i hver af de 9 hovedkredse, og i 8. hovedkreds (Frederiksborg amt, Roskilde amt og Bornholms amt), blev turneringen afholdt i Frederikssund i weekenden 7.-9. februar 2003. Fra Frederikssund Skakklubs side vil vi gerne sige tak til alle deltagerne, og vi håber at se jer alle igen næste gang vi arrangerer en koordineret turnering.

Referat fra turneringen.
Gennemspil alle partierne fra turneringen.
Alle partier fra turneringen som pgn-fil.
Billeder fra turneringen.

Resultater og slutstillinger i alle grupper:

Mesterklassen:
1.-2. præmie: Tommy Schmidt, Allerød (gruppevinder v. lodtrækning) og Nicholas Nielsen, Helsingør, 3½ pt.
3.-4. præmie: Ivan N. Andersen, Holbæk og Per Auchenberg, AS04, 2½ pt.
DSU 100 år - Mester

Basis 1:
1.-2. præmie: Henrik Stockflet, Holbæk (gruppevinder på korrektion) og Flemming Borg, Allerød, 3 pt.
3.-5. præmie: Daniel Andersen, Frederikssund, Verner Christensen, Sydkysten og Preben Nielsen, Ålsgårde, 2½ pt.
DSU 100 år - Basis 1

Basis 2:
1. præmie: Kurt Thomsen, Jyllinge, 4½ pt.
2.-4. præmie: Anders Nielsen, Skødstrup, Finn Larsen, Frederikssund og Per Hallberg, Ålsgårde, 2½ pt.
DSU 100 år - Basis 2

Basis 3:
1. præmie: Morten Madsen, Birkerød, 5 pt.!!
2. præmie: Jan Kargaard Jensen, Svogerslev, 3 pt.
3. præmie: Knud Poulsen, Skødstrup, 2½ pt.
DSU 100 år - Basis 3

Basis 4:
1.-2. præmie: Palle Nielsen, Ålsgårde (gruppevinder på korrektion) og Peter Stuhr, Tårnet Randers, 4 pt.
3.-4. præmie: Søren Madsen, Svogerslev og Lars Johansen, Allerød, 2½ pt.
DSU 100 år - Basis 4

Basis 5:
1. præmie: Steve Haagensen, Frederikssund, 4 pt.
2. præmie: Leo Nielsen, Helsingør, 3 pt.
3.-4. præmie: Jónbert Jensen, AS04 og Ole Rasmussen, Hillerød, 2½ pt.
DSU 100 år - Basis 5

Basis 6:
1.-3. præmie: Christopher Pedersen, Hillerød (gruppevinder på korrektion), Jacob A. Brorsen, Skovlunde og Jacob Hein, Espergærde, 3½ pt.
DSU 100 år - Basis 6

Præmier:

Pengepræmier:
Mindst 100% af indskudet går til præmier. 1., 2. og evt. 3. pladsen i hver gruppe får præmie. Ved ligestilling deles præmierne. Præmiernes størrelse opslås i spillelokalet under 1. runde.

Tilskud til DM 2003:
Ud over de ovennævnte præmier udlover DSU 1000 kr. til alle gruppevindere. Denne præmie er et tilskud til deltagelse ved DM 2003.

Bemærk at specielt for denne præmie gælder:
Kun deltagere fra 8. Hovedkreds kan vinde denne præmie. Er vinderen fra en anden hovedkreds bortfalder præmien i den pågældende gruppe.
Præmien kan ikke deles. Ved ligestilling afgør korrektion, og ved ens korrektion trækkes der lod.
Præmien kan ikke overdrages til andre.
Præmien kommer kun til udbetaling hvis vinderen deltager i DM 2003.
Præmien udbetales først ved DM 2003.

Vinpræmier:
DSU har udlovet en vinpræmie til 1. og 2. pladsen i hver gruppe. Ved ligestilling afgør korrektion, og ved ens korrektion trækkes der lod.

Turneringsledere:
Henrik Mikkelsen
Per Lund
Thomas Larsen

Turneringskomité:
Per Rasmussen, Bornholm
Verner Christensen, Sydkysten
Mads Bech Andersen, Birkerød