Kasserere

Frederikssund Skakklubs kasserere gennem tiden:

1909-11 Andreas Petersen
1911-13 N. C. Christensen
1913-25 (Sophus A. Hansen) *)
1925-27 H. Ihme
1927-29 Schmidt
1929-32 Schrøder
1932-35 E. Jensen
1935-37 #)
1937-38 Knud Nielsen
1938-46 Johs. Nielsen
1946-61 Carlos Petersen
1961-62 Egil Sørensen
1962-66 Jørn Lollike
1966-68 Sv. Melgård
1968-88 Arne Jensen
1988-96 Allan Kimose
1996-97 Henrik Mikkelsen
1997-98 Jens Grum-Schwensen
1998-?? Henrik Mikkelsen

*) = Protokollerne afslører ikke direkte hvem, der var kasserer i årene 1913-25.
Det vides dog at formanden Sophus A. Hansen overtog kassererens pligter i 1913,
da kassereren gik af i utide. I 1921 var det formanden, der fremlagde regnskabet,
så noget kunne tyde på at Sophus A. Hansen varetog både formand- og kassererpost i den nævnte periode.

#) = I midten af 30’erne var aktiviteten i klubben nærmest ikke eksisterende, hvilket bl.a. kan ses på at der ikke står noget i protokollerne fra årene 1935 til 1937.
Dermed vides det heller ikke hvem, der var medlemmer af bestyrelsen på daværende tidspunkt (bort set fra formandsposten).

Flest år som kasserer:

Navn Antal år
Henrik Mikkelsen 26
Arne Jensen 20
Carlos Petersen 15
(Sophus A. Hansen) *) 12
Johs. Nielsen 8
Allan Kimose 8
Jørn Lollike 4
Schrøder 3
E. Jensen 3
Andreas Petersen 2
N. C. Christensen 2
H. Ihme 2
Schmidt 2
#) 2
Sv. Melgård 2
Knud Nielsen 1
Egil Sørensen 1
Jens Grum-Schwensen 1