Bestyrelse

Vil du sende en mail til bestyrelsen, så brug kontaktsiden.

Formand Thomas Larsen
Bjørnekær 7
2760 Måløv
Tlf: 30 27 57 93
Kasserer Henrik Mikkelsen
Nobelvägen 113
214 33 Malmø
Tlf: 30 38 02 75
Sekretær Per Lund
Birke Allé 11
3630 Jægerspris
Tlf: 23 47 67 18
Bestyrelsesmedlem Finn Holm
Dyrlægegårds Allé 89
3600 Frederikssund
Tlf: 60 15 23 49
Bestyrelsesmedlem Cort Skov
Granbakken 38
3400 Hillerød
Tlf: 30 79 67 27

Øvrige kontaktpersoner:

Webmaster Thomas Larsen
Bjørnekær 7
2760 Måløv
Tlf: 30 27 57 93