DSU 100 år – referat

Af: Thomas Larsen

Da det rundt regnet er 15-20 år siden at Frederikssund Skakklub sidst har arrangeret en koordineret turnering, så mente bestyrelsen at det var på sin plads igen at gøre en indsats på det område. Chancen kom, da DSU søgte arrangører af unionens 100 års jubilæumsturnering. Vi fik turneringen for næsen af Hillerød, der ville slå den sammen med NSU Open. Egentligt lidt ærgerligt for undertegnede. Jeg vandt jo netop min gruppe til NSU Open, og jeg kunne da godt have brugt 1000 kr. til deltagelse ved DM.

Nå pyt! Forberedelserne gik i hvert fald forholdsvist smertefrit, hvis vi ser bort fra problemerne med at skaffe lokaler, hvilket Lund skrev lidt om i sidste nummer af Skaknyt. De lokaler vi fik var under alle omstændigheder gode til formålet, selv om Elværket nok er en tand bedre. Hvis vi en anden gang skal arrangere en EMT, så må vi være hurtigt ude og booke Elværket.

Det lykkedes at skaffe en ret stor præmiepulje. Det er ikke hver dag at en turneringsarrangør kan udlove over 13000 kr. i samlet præmiesum. Ud over deltagernes indskud gav DSU 1000 kr. til hver gruppevinder. Betingelsen var dog at vinderen af præmien skulle deltage i DM 2003 for at få pengene. Desuden var det kun deltagere fra 8. hovedkreds, der kunne vinde denne præmie. Ud over dette gav DSU to flasker vin til både 1. og 2. pladsen i hver gruppe. Endeligt fik turneringen et ekstra tilskud fra 8. hovedkreds på 2000 kr., som røg med i præmiepuljen.

Vi var selvfølgelig glade for de fine præmier, som vi kunne udlove, og der var da heller ikke problemer med at skaffe deltagere til turneringen, til trods for at den lå lige op til skolernes vinterferie. Da tilmeldingsfristen var udløbet havde vi 39 tilmeldte. Da der kort efter kom 2 eftertilmeldinger, og vi samtidigt fik lokket Thomas A til at deltage, så kunne alle spille i 6-mandsgrupper, og vi slap for monrad i nederste gruppe. Der var endda 6-7 personer, der forsøgte at tilmelde sig 1-2 dage før start, men dem måtte vi afvise. Nogle af dem blev sure, men man kan ikke forvente at komme med i en turnering, hvis man tilmelder sig for sent. Heller ikke selv om man har 2100 i rating! Der ville simpelthen blive for mange organisatoriske problemer hvis vi skulle have alle med: Vores turneringsprogram skulle kopieres om, der skulle sendes nye tilmeldingslister til ratingkartoteksføreren, og endelig så var der faktisk ikke plads til flere deltagere i spillelokalet. Derfor vil jeg gerne lige minde om, at man skal huske at tilmelde sig til tiden, så man er ude af de problemer.

Det var som sædvanlig “Tordenskjolds soldater”, der stod for at arrangere turneringen. Per, Henrik og jeg selv var turneringsledere, og Verner, Steen og Valdemar tog på skift tjansen som kantinepassere. Heldigvis fik vi også hjælp af de Frederikssundere, der deltog i turneringen. Tak til alle, der hjalp til.

Selve turneringen forløb fint. Med undtagelse af en enkelt spiller, der knap nok kunne tåle at nogen trak vejret i spillelokalet, så fik vi ingen klager. Flere roste os endda for en god turnering, da de tog hjem efter sidste runde.

Sportsligt gik det fint for frederikssunderne. 3 ud af 4 fik præmie, heraf en enkelt 1. præmie. Heldigvis var 6 ud af de 7 gruppevindere fra 8. hovedkreds, så vi kunne få uddelt en masse penge. Vi frygtede ellers at spillerne fra de øvrige hovedkredse skulle vinde grupperne, da næsten 1/3 ikke var fra 8. HK.

Lidt om de enkelte grupper:

Mesterklassen fik et lidt underligt forløb. I første og sidste runde var der ingen remiser,
mens der udelukkende var remiser i de øvrige runder. Kun ganske få af disse var pølseremiser.

I gruppen huserede bl.a. Per Auchenberg, der er kendt for sine vanvittige tidnøddramaer.
Han slipper normalt godt fra det, og det lykkedes da også i de første 4 runder. I 5. runde gik det dog galt imod Nicholas Nielsen. Per havde ellers snoet sig ud af en dårlig stilling,
og stod klart til gevinst, da han tabte på tid i træk 37. Han kiggede derefter lidt bebrejdende på uret og undersøgte det for fejl, men den var altså god nok. Han havde tabt på tid, og dermed så Nicholas ud til at ville vinde gruppen. Tommy Schmidt havde dog stadig chancen for at nå op på 1. pladsen, og med sort i en skarp sicilianer lykkedes det for ham at besejre Dan Erichsen. Da Ib Hother Andersen samtidigt satte et tårn i slag i tidnøden imod Ivan N. Andersen, så nåede Tommy Schmidt op på præcist samme pointantal og korrektion som Nicholas Nielsen. Der måtte altså lodtrækning til for at finde gruppevinderen. Tommy og Nicholas havde dog inden lodtrækningen på salomonisk vis aftalt at dele de 1000 kr. i DM-tilskud uanset hvem der vandt lodtrækningen. Det blev Tommy, der vandt den.

I basis 1 huserede vores egen Daniel Andersen. Han startede med at tabe med hvid i 14 træk. Derefter fik han remis i et ret vildt parti. I 3. runde viste han glimrende teknik i et tårnslutspil og vandt. I 4. runde afslog han remis et hav af gange, men det lykkedes ikke at få mere end remis ud af det, og i 5. runde blev det også til remis.

Gruppen blev en meget tæt affære, hvor alle slog alle, og 5 ud af de 6 spillere havde chancen for turneringssejr inden sidste runde. Flemming Borg førte med et halvt point til forfølgerne, og med en hurtig remis i sidste runde var han sikker på en delt 1. plads.
Den eneste forfølger, der nåede op var Henrik Stockflet, der vandt en lynsejr med hvid i en kongegambit. Han havde endda bedre korrektion end Borg, men da hans klub Holbæk ikke længere er med i 8. HK, så kunne han ikke vinde de 1000 kr., som DSU altså sparede i denne gruppe.

I Basis 2 vandt Kurt Thomsen fra Jyllinge sikkert. Allerede efter 4. runde var sejren sikret,
og han kunne tillade sig at slutte af med en remis, selv om han også burde have vundet det parti. Måske var han sat ind med for lav rating, da han tidligere har haft et ratingtal over 2000, men det er der ikke så meget at gøre ved nu.

Finn Larsen var også med i denne gruppe, og han viste meget svingende spil. Han vandt i 1. og 3. runde. Specielt 3. runde sejren var flot. To nederlag i 2. og 5. runde ødelagde dog helhedsindtrykket.

Vores tidligere medlem Michael Rasmussen var med i Basis 3. Han er for nylig flyttet til Nakskov, men tog altså turen til Frederikssund for at spille med. Han startede fint med at vinde et langt slutspil, og fik derefter en remis. Så gik gassen af ballonen, og han tabte de sidste 3 partier. Gruppen blev vundet suverænt af Birkerøds juniortalent Morten Madsen, der vandt alle sine partier. Godt gået!

I Basis 4 startede Peter Stuhr fra Tårnet Randers som lyn og torden og vandt de 4 første partier. Imens havde Palle Nielsen fra Ålsgårde i al ubemærkethed sneget sig op på 3/4,
og i deres indbyrdes parti i sidste runde slog han til og vandt et langt parti.
Dermed fik han også 1. pladsen på bedst korrektion.

Steve Haagensen kørte sit eget lille show i Basis 5, og allerede efter 4. runde var han sikker på at vinde gruppen. Kun i 3. og 5. runde måtte han nøjes med remis, mens de øvrige blev vundet sikkert.

I Basis 6 havde vi Thomas Andersen med, og han havde faktisk fortjent mere end det halve point han fik i sidste runde. Vores tidligere medlem Ejvin Madsen var også med her, men to nederlag fra start af ødelagde det hele for ham. Han kom dog tilbage og vandt de 3 sidste, bl.a. et langt slutspil i sidste runde over et af Skovlundes mange juniortalenter Jacob Brorsen. Jacob havde ellers længe lignet en sikker vinder af gruppen, men nu blev han i stedet indhentet af to spillere. Her havde Hillerøds junior Christopher Pedersen den bedste korrektion.

Alt i alt synes vi selv at det blev en vellykket turnering med masser af spændende skak,
og vi håber at alle deltagerne havde en god weekend. Jeg ved ikke hvornår vi eventuelt finder på at lave en EMT igen, men nu ved vi i hvert fald at det kan lade sig gøre at afholde en vellykket koordineret turnering i Frederikssund.

Dette referat er fra FsS’ klubblad Skaknyt.