Hasso, Stefano, Alexander og Louay i front

Hasso har lagt sig i front i klubmesterskabets Gruppe 1 efter sejre over de seneste to års klubmestre – endda med sort i begge partier. Lige nu ligner Per det mest oplagte bud på en udfordrer, efter at han er startet med 1½/2.

Stefano og Alexander er begge startet med 2/2 i Gruppe 2, og det trækker op til en finale i det indbyrdes møde i 4. runde. Nis er lige efter med 1½/2.

Endelig er Louay kommet godt fra start i Gruppe 3 med to sejre.

Resultater fra KM

Klubskak

Klubmesterskabet 2021

Så er rundelægningen klar til klubmesterskabet 2021. Hvid er nævnt først.

Gruppe 1:
Per – Kurt
Kristian – Jørgen. Bemærk: Jørgen har meldt afbud!
Thomas L – Hasso

Gruppe 2:
Alexander – Palle
Finn – Nis
Ole – Stefano

Gruppe 3:
Cort – Mads
Louay – Lars
Thomas A – Roar
Hans er oversidder i 1. runde

Bemærk at runderne i gruppe 3 først bliver offentliggjort når den forudgående runde er afviklet.

Rundelægning og resultater kan ses på klubbens hjemmeside:
http://frederikssundskakklub.dk/?page_id=6713

Klubskak

Hasso lynmester

210916 KM i lyn - Hasso vs. KurtHasso Schütze vandt det udsatte lynmesterskab 2020. Turneringen blev et parløb mellem Hasso og Kurt, der hver især satte et halvt point til mod de øvrige deltagere. Derfor blev det indbyrdes parti i næstsidste runde afgørende (billedet), og der trak Hasso det længste strå.

Alexander tabte til de to førende, og selv om han vandt resten, så var flotte 11/13 kun nok til en 3. plads.

Resultater fra lyn-KM 2020

Klubskak

Hurtigskak 7. + 8. runde

Hurtigturneringen blev torsdag (9. september) afsluttet med de sidste runder. Per (referenten) vandt med 7 af 8, men sidste aften var ikke særligt overbevisende – jeg stod skidt mod Finn inden jeg fik vendt kampen og tabte derefter glat til Thomas. Hasso blev nr. 2 med 5 point (endda for kun 6 runder), mens Finn og Palle fik 4½.

Se slutstillingen her

Torsdag 16. september spilles klubmesterskabet i lyn 2020 (!). Tilmelding ikke nødvendig, men vær til stede allersenest 19:30.

Torsdag 23. september starter Klubmesterskabet 2021 (med lang betænkningstid). Her er tilmelding nødvendig til Thomas senest 16. september, da turneringen skal planlægges. Der spilles så vidt muligt i 6-mandsgrupper, altså i alt 5 kampe.

Nyheder

Hurtigskak 4.-6. runde

Per vandt på tid over Kristian.

I torsdags (2. september) blev der afviklet 3 runder mere i hurtigturneringen. Per fører med 6 point foran Hasso med 5 efter at Per vandt en officer og dernæst partiet i gensidig tidsnød i topopgøret. Et af vore nye medlemmer Palle, og Finn Holm har 3½ point.

Se det opdaterede turneringsskema her

På torsdag 9. september startes med generalforsamling, som må formodes at vare en times tid. Se dagsordenen under ældre nyheder og luft dine tanker om hvordan klubben kan blive endnu bedre under punktet “eventuelt”. Derefter spiller vi de sidste 2 runder af hurtigturneringen.

Klubskak

Hurtigskakken startet

Så er de 3 første runder af hurtigskakken afviklet. Hasso og Per fører med 3 point foran Kristian, Finn Holm og vores nye medlem Louay med 2 point. Torsdag 2. september fortsættes med 4.-6. runde. Nye deltagere er velkomne, runderne lægges blandt de fremmødte.

Se turnerings-skemaet her

Klubskak

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 9/9-2021 kl. 19.40 i klubbens lokaler på Lundebjerggaard, Lundevej 48 i Frederikssund.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg:
Formand: Thomas Larsen
Bestyrelsesmedlemmer: Per Lund og Cort Skov
7. Valg af revisor + suppleant
På valg:
Revisor: Allan Kimose
Suppleant: Vakant
8. Bestemmelse af spilledag og tid
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen giver klubben giver gratis øl/vand og kaffe til alle fremmødte medlemmer.

Vel mødt

Bestyrelsen

Andet

Klubmester simultan

210819 Simultan 3Sæsonen blev indledt med at klubmester Kurt Thomsen spillede simultan mod de fremmødte, der bl.a. talte en del nye ansigter.   Selv om Kurt havde højre arm i gips, blev det til en sikker og velfortjent ”venstrehåndssejr” mod de fremmødte på hele 10-3 (Scheuer og Roar vandt, Kristian og den nye mand Palle fik remis).

De næste gange spilles der en hurtigskakturnering.  Alle interesserede er velkomne.

210819 Simultan 2

Klubskak

Sæsonstart

Skakklubben starter sæsonen i morgen, torsdag d. 19. august. Alle interesserede er velkomne til at kigge indenfor. Lokalerne er åbne fra ca. kl. 19., og kl. 19.30 går aktiviteterne i gang.

Traditionen tro er det klubmesteren der åbner sæsonen ved at stille op til simultan mod alle de fremmødte.

Se efterårsprogrammet i kalenderen.

 

Andet

Finn Larsen er død

Finn Larsen 2013Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om Finn Larsens død torsdag d. 5. august.

Finn var klart det medlem med længst anciennitet, da han allerede meldte sig ind i klubben i 1964, hvor han kun var 13-14 år. Det var på Restaurant Sommerlyst, og Finn har fortalt hvordan tobakstågerne dengang lå tæt, bl.a. pulsede den mange-dobbelte klubmester Georg Poulsen altid på en stor cigar.

Der var dog ikke tale om et ubrudt medlemskab, da Finn i 80’erne holdt pauser i ny og næ, når andre passioner som bowling, lokalradio og motionscykling trak mere – han vendte dog altid tilbage til skakken.

Finn var i sine yngre dage en god 1. kl. spiller, som naturligt var med på klubbens førstehold – ved en enkelt lejlighed kom han endda op i mesterklassen, men rykkede dog ned i næste turnering.

Senere var spillestyrken lidt mere svingende, men Finn havde en frisk spillestil, som kunne overraske alle, selv når han på sine ældre dage gæste-optrådte på førsteholdet. F.eks. vandt han i et vigtigt nedrykningsslag mod et stærkt besat Hillerød-hold for 4-5 år siden.

Finn talte tit om sin passion for skakspillet, og han havde sine egne talemåder. En klassiker var: “Skak bliver sværere, jo færre brikker der er tilbage på brættet.” Nævnes skal det også, at Finn hurtigt tog e-skakken til sig og dyrkede den digitale del af skakken flittigt.

Finn passede kantinen ved Viking Cup 2006.

Finn bag disken i kantinen ved Viking Cup 2006.

Organisatorisk har Finn ved flere lejligheder før i tiden været medlem af bestyrelsen, i alt hele 8 år, og han var endda formand i sæsonen 87-88. 2-3 år havde Finn også kantinetjansen til Viking Cup.

Finn var en hyggelig og imødekommende person og selvom livet de senere år gav nogle knubs med konens død og helbredsmæssige problemer, var han i klubben altid klar til et spil skak og en hyggelig snak.

Vi vil savne Finn, der blev 70 år.

Æret være hans minde.

Bestyrelsen

Der vil blive afholdt et øjebliks stilhed til ære for Finn Larsen i forbindelse med Generalforsamlingen d. 9. september.

Finn som rundelægger ved 1. Viking Cup i 1979.

Finn som rundelægger ved 1. Viking Cup i 1979.

Andet