Barometerturneringen 1996

Nr. 1: Henrik Mikkelsen
Nr. 2: Peter Christiansen
Nr. 3: Thomas Larsen