Klubturneringer 2015-2016

Hur. = Hurtigskak
SNDV = Spil når du vil
Lyn = KM i lynskak
FR = Fischer random
KM = Klubmesterskabet

Nr. Navn Hur. SNDV FR Lyn KM Total
1 Alexander Oliver 3 7 # 2 3 14 # 29
2 Thomas Larsen 6 @ 3 2 4 @ 12 @ 27
3 Stefano Sias 5 5 2 10 23½
4 Kamil Girtler 1 1 3 10 16¼
5 Finn Holm 5 2 ½ 2 6 15½
6 Jørgen Scheuer 1 6 @ ½ 1 6 14½
7-8 Roar Skov 5 2 2 13½
7-8 Carsten Parbo 5 # 1 6 13½
9 Kristian Kjær 2 ½ 10 12½
10 Cort Skov ½ 6 11¾
11 Jørgen Slotsgaard 2 4 ½ 5 11½
12 Thomas Andersen 3 1 11¼
13 Verner Engmann 2 1 4 10¾
14 Finn Larsen 3 2 1 2 10½
15 Per Lund 1 2 3 4 10
16 Valdemar Engmann 1 1 2 9
17 Thomas Wester 4 ½ 2
18 Kenneth Haagensen 2 4 6
19-20 Lars Christensen 5 5
19-20 Leif Bernard 5 5
21-22 Doris Dethlefsen 1 2
21-22 Daniel Andersen 1 1 ½ 2
23 Peter Dipo

# = bonus for størst ratingfremgang, @ = bonus for turneringssejr.

Der er præmier til de 4 øverst placerede.

Regler for uddeling af sæsonpoints:
Gruppeinddeling:
I alle turneringer inddeles alle deltagere i 4-mandsgrupper efter rating, og man konkurrerer således med nogenlunde jævnbyrdige om sæsonpoints i hver gruppe. Hvis deltagerantallet ikke er deleligt med 4, så laves der 5-mandsgrupper eller evt. 3-mands grupper, for at få det til at passe. I tilfælde af ligestilling, så deles points ligeligt mellem de involverede spillere.

Oversidderpoints:
I “Spil når du vil” og lignende turneringer spiller deltagerne ikke lige mange partier, så der giver den første oversidderrunde 0,5 point til spillerens samlede score. De to næste giver 0,25 point, og herefter gives der ikke oversidderpoints. Altså max. 1 oversidder point i alt. Er man mødt frem til en runde, men kommer ikke til at spille pga. ulige antal, så tæller denne ikke med som oversidderpoints, men giver alligevel 0,5 point til spillerens samlede score.

Øvrige sæsonpoints:
Der gives points for turneringssejr og største ratingfremgang. Ved ligestilling gives der fuldt pointantal til alle dem der står lige. Flidsbonus er fjernet fra denne sæson.

Pointgivning til hurtigskak + “Spil når du vil”:
5-mands grupper: 5 / 3 / 2,5 / 2 / 1 sæsonpoints
4-mands grupper: 5 / 3 / 2 / 1 sæsonpoints
3-mands grupper: 5 / 3 / 1 sæsonpoints
Turneringsvinder: 1 sæsonpoint
Størst ratingfremgang: 2 sæsonpoints

Pointgivning til Fisher Random:
5-mands grupper: 2 / 1½ / 1 / 1 / ½ sæsonpoints
4-mands grupper: 2 / 1½ / 1 / ½ sæsonpoints
3-mands grupper: 2 / 1 / ½ sæsonpoints

Pointgivning til KM i lyn
4-mands grupper: 3 / 2 / 1 / ½ sæsonpoints
3-mands grupper: 3 / 2 / 1 sæsonpoints
Turneringsvinder: 1 sæsonpoint

Pointgivning til klubmesterskabet:
5-mands grupper: 10 / 6 / 5 / 4 / 2 sæsonpoints
4-mands grupper: 10 / 6 / 4 / 2 sæsonpoints
3-mands grupper: 10 / 6 / 2 sæsonpoints
Turneringsvinder: 2 sæsonpoints
Størst ratingfremgang: 4 sæsonpoints