Klubturneringer 2007-2008

Samlet stilling:

Nr. Navn Hurtigskak Spil når.. KM i lyn Klubmest. Flidsbonus I alt
1 Thomas Larsen 3 5 4 @ 14 # 5 31
2 Bendt Laursen 5 7 # 6 5 25½
3 Per Lund 1 1 2 12 @ 5 21
4 Finn Holm 1 1 10 5 19½
5 Finn Larsen 3 3 2 6 5 19
6 Daniel Andersen 3 @ 6 @ 0 3 5 17
7 Valdemar Engmann 3 3 3 5 16½
8 Kenneth Haagensen 5 2 1 3 5 16
9 Stefano Sias 2 1 3 3 5 14
10 Thomas Andersen 2 1 1 4 5 13
11 Aage Brems-Pedersen 7 # 2 2 11
12 Lars Christensen 6

# = bonus for størst ratingfremgang,   @ = bonus for turneringssejr.
Der er præmier til de 4 øverst placerede.

For at opnå flidsbonus skal man deltage i mindst 3 ud af de 4 turneringer.
Man skal spille mindst 5 partier i “Spil når du vil” for at man har “deltaget” i turneringen.
Man skal spille mindst 6 partier i “Hurtigskak” for at man har “deltaget” i turneringen.
Hvis man har spillet mindst halvdelen af partierne i “Spil når du vil” og mindst halvdelen af partierne i “Hurtigskak”, så tæller det samlet som deltagelse i 1 turnering.