Klubmesterskabet 2003

Ratinggruppe A: Henrik, Daniel, Kenneth, Per og Finn L.
Ratinggruppe B: Thomas L, Leif Steve, Finn H og Valdemar.
Ratinggruppe C: Freddy, Verner, Helge, Kell og Thomas A.

Klubmesterskabet 2003