Aage Brems-Pedersen er død

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om Aage Brems-Pedersens død fredag d. 23. februar. Selv om det efterhånden er nogle år siden at Aage sidst har deltaget i klubbens aktiviteter, så forblev han tilknyttet som støttemedlem til det sidste. Han blev indmeldt i slutningen af 2004, da pensionisttilværelsen gav mod på at prøve kræfter med skakspillet. Han nåede aldrig de store højder hvad angår ratingtallet, men han hyggede sig med skakken, og det var det vigtigste.

Aage bidrog også organisatorisk i Frederikssund Skakklub. Han var en af drivkræfterne, da klubben i 2011 igen fik gang i juniorskakken, og han gjorde en fin indsats for at skaffe sponsorer til Viking Cup. Det var også i denne periode at han tog en tørn på to sæsoner som menigt bestyrelsesmedlem.

For ca. 10 år siden valgte Aage at neddrosle skakken for i stedet at fokusere på sine andre passioner. Han studerede kunsthistorie på Folkeuniversitetet og gav foredrag om Hieronymus Bosch. Der blev også tid til at sysle med ingeniørmæssige beregninger efter at han var gået på pension.

Aage var kendt som en rolig og venlig mand. Han var afholdt af alle i Frederikssund Skakklub.

Aage bisættes 6/3 fra Islebjerg Kirke. Han blev 88 år.

http://afdoede.dk/minde/319781/aage-brems-pedersen

Dette billede er fra et tidspunkt hvor skakklubben var gået på sommerferie. Det forhindrede ikke Aage (t.h.) og Bendt Laursen (t.v.) at tage et spil skak i idylliske omgivelser.

Andet